За хората

В IT PROvocator разбираме значението и влиянието на всяка кариерна промяна върху живота и развитието на специалиста. Затова подходът ни е силно индивидуализиран и воден от личните Ви потребности и професионални интереси. Вярваме, че всяка роля, която Ви предлагаме, е по-висока следваща стъпка във Вашето кариерно развитие и до Вас достигат единствено възможности, които отговарят на технологичната Ви експертиза и предишен опит. С екипа ни можете спокойно да „задълбаете“ в технологични теми – ние ще Ви разберем. Същевременно, ще съобразим Вашите професионални приоритети с контекста на позицията, за да развивате дългосрочно потенциала си в компанията. Интересуват ни всички важни за Вас фактори, готови сме да ги обсъдим с Вас и заедно, общувайки на един език, да стигнем до ролята, която Ви удовлетворява.

В IT PROvocator ще откриете:

  • Подходяща следваща стъпка в кариерата Ви
  • Личен кариерен консултант във всеки етап от кариерното развитие
  • Подготвяне за интервю
  • Подпомагане за изграждане на професионална автобиография
  • Структурирана пазарна информация, която би Ви спестила време за продължителни проучвания
  • Изграждане на дългосрочен контакт.

Консултиране

  • Екипът на IT PROvocator ще Ви подпомогне с информация относно търсенията в индустрията, предлаганите нива на заплащане и новите high-tech имена в България.

Постоянна обратна връзка

  • В работата с консултантите на IT PROvocator ще сте винаги подготвени за стъпките в процеса по интервюиране и ще получавате навременна информация за резултата от тях.

Позиции, базирани на нуждите Ви

  • IT PROvocator има достъп до множество high-tech възможности в България и ще Ви запознае само с тези, които биха отговорили на очакванията Ви.
TOP